Aukro.cz
PopekSystem®
Miloslav Popek, projekce a stavební činnost
O firmě

Kontakty

Popis systému

Ukázky
Koncepce konstrukčního systému je založena na lehké vyztužené vyzdívce, která je pro jednotlivé aplikace buď přiměřeně zateplená s běžnými povrchovými úpravami, či bez zateplení, jak vyžaduje zadání a normový stav.
Cílem vývoje a realizace tohoto systému je využití všech známých vlastností vylehčených zdících materiálů v kombinaci s prvky zabezpečujícími statiku a tepelnou izolaci všech prvků použitých v systému.
Aby efektivnost systému byla nejprogresivnější, je realizace soustředěna v maximální míře do ucelených sekcí, které se převážně v celém rozsahu kompletují ve výrobě a k zákazníkovi se transportují po železnici či pozemní komunikaci.

Vývoj i výroba byla prozatím soustředěna na jednoduché a drobné stavby, a to:
dřevníky
zahradní domky
garáže pro osobní auta
autobusové čekárny
terasy
rodinné domky a pod.

Zkompletované sekce systému se ukládají na malé patky, podezdívku, na sklepní zdivo či na jeho část nebo v kombinaci (je řešeno při zadání projektu autorem). Použitelnost systému předpokládá mimo jiné to, že na budoucí staveniště je vybudovám vhodný příjezd pro techniku, která zajistí manipulaci s vyrobenými sekcemi.

K ceně:
Jelikož hmotnost jednotlivých sekcí systému je podstatně menší než jiné zdící systémy, je i cena nižší. Provést jakékoliv cenové porovnání v této fázi by bylo zcela nezodpovědné, a to především z toho důvodu, že při realizaci našeho systému chceme uplatnit různé nadstadardní úpravy, které se bez obhlídky s dosavadními zvyklostmi obtížně cenově porovnávají.
Pro zevrubnou orientaci uvádíme ceny sekcí k odběru ve výrobě (rozumí se v kompletním provedení):
dřevníky, čekárny a pod.: 4 - 5 tis. Kč/m2
garáže 3 x 6 m: 85 - 150 tis. Kč/ks
rodinný domek BUNGALOW: 12 - 15 tis. Kč/m2

Stavby dle požadavku zákazníka se posuzují individuálně před uzavřením smlouvy o dodávce tak, aby všechny okolnosti byly v souladu s existujícími podmínkami a požadavky zákazníka.
V případě Vašeho zájmu o realizaci určité stavby naším systémem Vám ochotně poradíme.
Autor nabízí v omezeném množství (z kapacitních důvodů) zděné rodinné domky o ploše 50m2 kompletně vybavené a to včetně terasy. (Odpadá provedení základové desky, která se cenově pohybuje v rozmezí 200 - 300 tis. Kč.) Skladba domku je 1 + 1 včetně dobového příslušenství a to vše za 750 000,- Kč. Vybavenost může být provedena dle konkrétního přání.
Předmětem nabídky jsou i drobné stavby nebo garáže pro osobní auto.

©2006 - 2010 Webmastering by Vrby
vrbyjimmy@tiscali.cz