Aukro.cz
PopekSystem®
Miloslav Popek, projekce a stavební činnost
O firmě

Kontakty

Popis systému

Ukázky
Průmyslová výroba zkompletizovaných vyzdívaných sekcí do lehké ocel. konstrukce předurčených k přemístění k zákazníkovi.


Z důvodu snížení výrobních nákladů při realizaci staveb občanské výstavby,které se bez velkých problému mohou přepravit k zákazníkovi u nás dostupnými přepravními prostředky,bylo před několika lety přistoupeno k výzkumu a výrobě funkčních sekcí,které svými dílčími rozměry a hmotností splňují záměr investora pro jeho využití. Samostatný stavební člen, který tvoří podstatu systému,je chráněn Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky pod číslem 4540 ze 4.12.1995. Zvláštností či výjimečnosti systému je možnost projektovat a následně vyrábět sekce s potřebným zateplením,či bez zvýšených nároků na zateplení z jednotlivých stavebních členů. Je samozřejmostí,že systém umožňuje i dodatečné zateplení v souladu s příslušnými normami či požadavkem zákazníka. Systém je chráněn rovněž slovní ochrannou známkou vydanou rovněž Úřadem průmyslového vlastnictví s prioritou 29.12.1995 pod názvem POPEK SYSTEM.
V roce 1968 bylo uskutečněno několik ověřovacích sekcí (m.j. boxové garáže vč.podlahy) z tehdy dostupných materiálů,které jsou funkční do současnosti. V té době nebylo možné docílit ochranu systému bez potíží a kromě jiného bez darování ochrany státu. Proto bylo autorem systému pokračováno jen dle tehdejších možností ve vývoji a ochranu se podařilo uplatnit až později,jak výše uvedeno.
Na důkaz reálnosti,přikládáme několik dobových fotografií z července a srpna r. 1968.

Po roce 1990 se projevovala potřeba vyvinout aplikaci pro využití k dobovému bydlení pro mladé či seniory,kteří nemohli v mnoha případech přistoupit na nabídky firem či na ceny materiálu na trhu. Doba po roce 1990 napomohla k tvůrčím možnostem ve zdokonalení systému a to především z toho důvodu,že na trhu se objevily kromě jiného nové deskové izolační materiály,lepidla a fasádní materiály. Nastala doba,kdy systém byl technologicky dořešen a bylo třeba najít cestu k realizaci,či k potřebným.
Bylo zřejmé,že ukázat potřebným na přednosti systému,je nejlépe předvést příkladný domek.To se nám podařilo vlastními silami na podzim r. 1997. V té době jsme propásli pomoc potřebným na úseku Morava-Troubky a jinde. Sledovali jsme tehdy návrhy od představitelů státu na pomoc postiženým a bylo nám smutno,jak se věci řeší.
V roce 2002 povodně v jižních Čechách atd., byla vydána ministerská výzva na řešení bydlení pro občany postižené povodněmi,aby všichni dle svých možností předložili návrhy na způsob řešení bydlení. Patřili jsme k těm,kteří ihned reagovali nabídkou na zařízený RD o ploše 52 m2,který se dá převést ve dvou sekcích,je vybaven a cena bez dopravy a osazení s připojením i na stávající sítě by byla 750 tisíc. Říká se v nouzi poznáš přítele,ovšem výsledem v pomoci spočíval ze strany ministerstva v tom,že jsme patřili k těm,kteří se ani na odpověď nedočkali a kamarádi,kteří rozhodovali o těch,kteří mají pomoc,nezapomněli na své kamarády,kteří čekají na tučné zakázky a řešení je věc druhořadá.

Jaký tepelný odpor a ostatní hodnoty dle ČSN 73 0540: 2002 námi řešený domek má,ukazujeme v příkladu na svislé venkovní stěně domku: (Ostatní konstrukce v sekci vykazují rovněž vyhovující hodnoty).

Zobrazit výpočet

Předkládáme rovněž několik variant dispozičního řešení- jako příklad levného bydlení.
V současnosti máme v návrhu RD ve dvou sekcích ve velikosti 1+3 a jeho cena (záleží na vybavenosti) se bude ve výrobně pohybovat od 850 tis.Kč.
Připravujeme pro realizaci garážové zděné přístřeší o ploše 15.6 m2 (uzavřené ze všech stran, má volný vjezd, střecha sedlová , krytina je šindel s klempířskými prvky) cena nebude pohybovat od 65 tis.Kč (dle požadavku na další vybavenost od zákazníka).
Jsme schopni odborně provést konzultaci Vašeho záměru,projekčně a v realizaci zajistit vše,co splňuje podmínky na přepravu a možnosti systému.
Uvítáme Vaše návrhy či připomínky k systému,za což předem děkuji.

©2006 - 2010 Webmastering by Vrby
vrbyjimmy@tiscali.cz